MC
@matteocucina_sk

Matteo Cucina s.r.o

Všetko pre pečenie a varenie 👍 Raj pre Vaše cukrárske a kulinárske výtvory. 🍰🎂 👉Drevný Trh 3, Košice, SR 🇸🇰 📞+421949585256 #matteocucina_sk

Pohlavie

Pohlavie influencera

Iné
Krajina

Krajina pôvodu profilu

sk
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Spoločnosť
8.83K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

0.60%

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@matteocucina_sk na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil Matteo Cucina s.r.o s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @matteocucina_sk vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @matteocucina_sk, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre Matteo Cucina s.r.o

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @matteocucina_sk. Veľkosť jeho publika je 8.83K , najviac obsahu publikuje z kategórie Jedlo a v priemere získava 37 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

37
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

0

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @matteocucina_sk. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

team

FAQ: Časté otázky o profile @matteocucina_sk

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile Matteo Cucina s.r.o a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @matteocucina_sk followerov?

@matteocucina_sk má 8 832 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na posty profilu @matteocucina_sk?

S obsahom profilu @matteocucina_sk interaguje v priemere 0.60% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 37 followerov, ktorý mu dali lajk a 0 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

Ktorí influenceri najviac zmieňujú @matteocucina_sk?

Profil @domcine_laskonky najviac zmieňuje @matteocucina_sk, zmienil ho 41 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @matteocucina_sk najviac previazaný?

@matteocucina_sk je najviac označovaný komunitným profilom @letmecookitforyou, ktorý ho označili 1 krát vo svojich postoch.

Máte otázky?
Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.